Must read Japanese authors

What’s up with my fascination about Japanese authors? Anyways …

 • Banana Yoshimoto
 • Yukio Mishima
 • Natsuo Kirino
 • Haruki Murakami
 • Ryu Murakami
 • Natsume Soseki
 • Ryunosuke Akutagawa
 • Shusaku Endo
 • Kobo Abe
 • Kenzaburo Oe
 • Jun’ichirō Tanizaki
 • Sei Shonagon
 • Yasunari Kawabata
 • Jun Ishikawa
 • Joy Kogawa
 • Hisashi Inoue
 • Hitomi Kanehara
 • Hiromi Kawakami
 • Miyuki Miyabe
 • Risa Wataya
 • Shintaro Ishihara
 • Mitsuyo Kakuta
 • Teru Miyamoto
 • Amy Yamada
 • Kenzo Kitakata