Must read Japanese authors

What’s up with my fascination about Japanese authors? Anyways …

  • Banana Yoshimoto
  • Yukio Mishima
  • Natsuo Kirino
  • Haruki Murakami
  • Ryu Murakami
  • Natsume Soseki
  • Ryunosuke Akutagawa
  • Shusaku Endo
  • Kobo Abe
  • Kenzaburo Oe
  • Jun’ichirō Tanizaki
  • Sei Shonagon
  • Yasunari Kawabata
  • Jun Ishikawa
  • Joy Kogawa
  • Hisashi Inoue
  • Hitomi Kanehara
  • Hiromi Kawakami
  • Miyuki Miyabe
  • Risa Wataya
  • Shintaro Ishihara
  • Mitsuyo Kakuta
  • Teru Miyamoto
  • Amy Yamada
  • Kenzo Kitakata